Home

Als bouwkundig ingenieur heb ik reeds 11 jaar ervaring met het uitvoeren van stabiliteitsstudies van uiteenlopende structuren in verschillende bedrijfstakken, zoals de chemische en petrochemische industrie, utiliteitsgebouwen en woningen.
Naast de job als stabiliteitsingenieur, die voortvloeit uit mijn basisopleiding, heb ik me in de afgelopen jaren ook op andere domeinen bekwaamd, waaronder software-ontwikkeling en freelance piloot helikopter.

BB-Engin is ontstaan uit de combinatie van deze drie kernactiviteiten en laat toe mijn diensten ter beschikking te stellen.